شنبه، 3 فروردین 1398
 
دستورالعمل های سامان دهی، طراحی و اجرای نماهای شهری در محدوده مناطق هشتگانه اهواز
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش1397/11/144.96 MB32دانلود
فرم دستورالعمل تهیه نمای کلیه گروه های ساختمانی در اهواز 1397/11/07231.72 KB37دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار1397/11/019.45 MB35دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماسازی و طراحی شهری املاک واقع در محدوده اراضی ۸۷۰ هکتاریمنطقه دو1397/08/236.46 MB68دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو1397/08/2319.11 MB103دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماهای شهری املاك واقع در محدوده اراضی مختلط حد فاصل خيابانهای ۱۳ تا ۱۷ شرقی كيانپارس 1397/03/23675.73 KB273دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه1396/10/2611.77 MB3295دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار1396/09/271.66 MB5547دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار1396/09/271.09 MB5508دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه1396/09/271.03 MB5418دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ متر 1396/09/2771.33 KB5335دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ متر 1396/09/2779.43 KB5312دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت1396/07/228.58 MB6522دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو1396/07/19565.33 KB6543دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت1396/07/1910.39 MB6315دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک1396/07/1916.72 MB6454دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/07/19226.79 KB6296دانلود
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/05/011.83 MB6289دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج1396/04/196.81 MB6199دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو1396/03/223.73 MB6279دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهواز 1396/03/22387.85 KB6660دانلود