چهارشنبه، 7 خرداد 1399
 
دستورالعمل های سامان دهی، طراحی و اجرای نماهای شهری در محدوده مناطق هشتگانه اهواز
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو1398/12/0519.51 MB74دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهواز 1398/05/26229.41 KB189دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک1398/05/2618.16 MB262دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت1398/05/159.58 MB221دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت1398/05/1511.22 MB130دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش1398/05/156.27 MB104دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج1398/05/157.50 MB150دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار1398/05/159.45 MB141دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه1398/05/1512.06 MB231دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما کوی باهنرمنطقه هشت1398/05/151.07 MB93دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو1398/02/228.91 MB187دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماسازی و طراحی شهری املاک واقع در محدوده اراضی ۸۷۰ هکتاریمنطقه دو1398/02/226.32 MB140دانلود
فرم دستورالعمل تهیه نمای کلیه گروه های ساختمانی در اهواز 1397/11/07231.72 KB264دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماهای شهری املاك واقع در محدوده اراضی مختلط حد فاصل خيابانهای ۱۳ تا ۱۷ شرقی كيانپارس 1397/03/23675.73 KB443دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار1396/09/271.66 MB6149دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار1396/09/271.09 MB5932دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه1396/09/271.03 MB5770دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ متر 1396/09/2771.33 KB5469دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ متر 1396/09/2779.43 KB5434دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو1396/07/19565.33 KB7121دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/07/19226.79 KB6529دانلود
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/05/011.83 MB6496دانلود