ﺳﻪشنبه، 30 دی 1399
 
دستورالعمل های سامان دهی، طراحی و اجرای نماهای شهری در محدوده مناطق هشتگانه اهواز
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
طرح نما انوشه دو 1399/09/2684.22 KB25دانلود
طرح نما انوشه یک 1399/09/2672.91 KB17دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو1398/12/0519.51 MB363دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهواز 1398/05/26229.41 KB363دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک1398/05/2618.16 MB571دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت1398/05/159.58 MB656دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت1398/05/1511.22 MB276دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش1398/05/156.27 MB273دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج1398/05/157.50 MB285دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار1398/05/159.45 MB322دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه1398/05/1512.06 MB467دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما کوی باهنرمنطقه هشت1398/05/151.07 MB194دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو1398/02/228.91 MB331دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماسازی و طراحی شهری املاک واقع در محدوده اراضی ۸۷۰ هکتاریمنطقه دو1398/02/226.32 MB217دانلود
فرم دستورالعمل تهیه نمای کلیه گروه های ساختمانی در اهواز 1397/11/07231.72 KB409دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماهای شهری املاك واقع در محدوده اراضی مختلط حد فاصل خيابانهای ۱۳ تا ۱۷ شرقی كيانپارس 1397/03/23675.73 KB623دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار1396/09/271.66 MB6643دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار1396/09/271.09 MB6255دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه1396/09/271.03 MB5930دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ متر 1396/09/2771.33 KB5582دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ متر 1396/09/2779.43 KB5539دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو1396/07/19565.33 KB7294دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/07/19226.79 KB6693دانلود
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/05/011.83 MB6631دانلود