پنجشنبه، 3 تیر 1400
 
دستورالعمل های سامان دهی، طراحی و اجرای نماهای شهری در محدوده مناطق هشتگانه اهواز
 عنواندسته‌بندیتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
قانون حمایت از حقوق معلولان  1400/02/184.86 MB21دانلود
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون حمایت از حقوق معلولان  1400/02/18103.89 KB17دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهواز  1398/05/26229.41 KB444دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما کوی باهنرمنطقه هشت 1398/05/151.07 MB234دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو 1398/02/228.91 MB410دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماسازی و طراحی شهری املاک واقع در محدوده اراضی ۸۷۰ هکتاریمنطقه دو 1398/02/226.32 MB269دانلود
فرم دستورالعمل تهیه نمای کلیه گروه های ساختمانی در اهواز  1397/11/07231.72 KB478دانلود
دستورالعمل طراحی و اجرای نماهای شهری املاك واقع در محدوده اراضی مختلط حد فاصل خيابانهای ۱۳ تا ۱۷ شرقی كيانپارس  1397/03/23675.73 KB702دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار 1396/09/271.66 MB6817دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار 1396/09/271.09 MB6353دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه 1396/09/271.03 MB6014دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ متر  1396/09/2771.33 KB5631دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ متر  1396/09/2779.43 KB5582دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو 1396/07/19565.33 KB7360دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو 1396/07/19226.79 KB6740دانلود
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو 1396/05/011.83 MB6697دانلود