ﺳﻪشنبه، 30 دی 1399
 
مدیر نظارت بر ضوابط شهرسازی و امور مناطق
نام: نادر
نام خانوادگی: بیت سیاح
 
مدرک تحصیلی :
 • کارشناس مهندسی معماری
 • کارشناس برنامه ریزی شهری
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
سوابق اجرايي:
 • مدیر پروژه های معاونت شهرسازی و معماری
 • رییس اداره نظارت بر امور مناطق
 • رییس اداره خدمات مهندسی
 • رییس اداره طرح و برنامه معاونت شهرسازی و معماری
 • عضو کارگروه شهرسازی و معماری
 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 6
 • مشاور شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 6
 • مشاور امور درآمدی شهرداری منطقه 6
 • عضو کارگروه درآمدی شهرداری اهواز
 • مسئول کمیته کنترل ضوابط شهرسازی شهرداری اهواز
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد شهرداری اهواز
 • رتبه 8 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز