دوشنبه، 27 خرداد 1398
 
مدیر نظارت بر ضوابط شهرسازی و امور مناطق
نام: علیرضا
نام خانوادگی: مرغایی زاده
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران


عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (( پایه یک نظارت و طراحی ))
نماينده شهرداري اهواز در كميته كنترل و نظارت بر ساخت و ساز سازمان نظام مهندسي خوزستان


سوابق اجرايي در شهرداری اهواز :

  • مسئول واحد ساختمانی شهرداری منطقه 3
  • مسئول واحد ساختمانی شهرداری منطقه 7
  • معاون شهرسازی شهرداری منطقه 7
  • معاون شهرسازی شهرداری منطقه 4