دوشنبه، 27 خرداد 1398
 
معرفی معاون شهرسازی و معماری
نام : شهباز
 
نام خانوادگی : زيلايي
 
مدرك تحصيلي: ليسانس
 
سوابق اجرایی:
  • كارشناس ساختماني منطقه 4
  • مسئول ساختماني  منطقه 4
  • معاون معماري شهرسازي منطقه 6
  • معاون معماري و شهرسازي منطقه 2
  • شهردار منطقه 2
  • شهردار منطقه 4  
  • مشاور و رئيس حوزه دفتر شهردار اهواز و مدير امور مناطق و سازمانها و مديريتهاي مستقل ستادي
  • معاون شهرسازي و معماري  تا كنون