پنجشنبه، 3 تیر 1400
 
معرفی معاون شهرسازی و معماری

نام: علیرضا
نام خانوادگی: مرغائی زاده

سوابق تحصیلی :

 •  مهندسی عمران
 • پایه یک نظام مهندسی ساختمان( نظارت، طراحی سازه، اجرا )

سوابق اجرایی :

 • کارشناس واحد شهرسازی مناطق یک،سه و هفت شهرداری کلانشهر اهواز
 • مسئول واحد ساختمانی منطقه سه شهرداری کلانشهراهواز
 • مسئول واحد ساختمانی منطقه هفت شهرداری کلانشهراهواز
 • معاون شهرسازی و معماری منطقه سه
 • معاون شهرسازی و معماری منطقه چهار
 • معاون شهرسازی و معماری منطقه هفت
 • مدیریت نظارت بر ضوابط شهرسازی و امور مناطق شهرداری اهواز
 • مدیرکل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز

افتخارات، مطالعات و پژوهش ها

 • مدرس دوره های آموزش شهرسازی در سطح شهرداری های  استان خوزستان
 • مولف ۴ جلد کتاب در حوزه شهرسازی و معماری
 • پژوهشگر برتر در حوزه شهرسازی طی سه دوره
 • نماینده شهرداری اهواز در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
 • عضو کارگروه بررسی چالش های شهرداری اهواز در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 
علیرضا مرغایی زاذه