طراحی سایت
دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397
دستورالعمل های سامان دهی، طراحی و اجرای نماهای شهری در محدوده مناطق هشتگانه اهواز
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/05/011.83 MB5799دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت1396/07/228.58 MB5840دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش1396/05/215.69 MB5722دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه1396/10/2611.77 MB2715دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو1396/07/2213.92 MB5879دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار1396/10/269.08 MB2700دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج1396/04/196.81 MB5718دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ متر 1396/09/2771.33 KB4925دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ متر 1396/09/2779.43 KB4909دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/07/19226.79 KB5709دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو1396/03/223.73 MB5769دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه1396/09/271.03 MB4915دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار1396/09/271.09 MB4989دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار1396/09/271.66 MB4931دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو1396/07/19565.33 KB5748دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهواز 1396/03/22387.85 KB5930دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت1396/07/1910.39 MB5735دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک1396/07/1916.72 MB5827دانلود