طراحی سایت
دوشنبه، 2 مهر 1397
دستورالعمل های سامان دهی، طراحی و اجرای نماهای شهری در محدوده مناطق هشتگانه اهواز
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
دستورالعمل طراحی و اجرای نماهای شهری املاك واقع در محدوده اراضی مختلط حد فاصل خيابانهای ۱۳ تا ۱۷ شرقی كيانپارس 1397/03/23675.73 KB174دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه سهمنطقه سه1396/10/2611.77 MB3124دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه چهارمنطقه چهار1396/10/269.08 MB3065دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری در محدوده فرهنگشهر و شهرک دانشگاهمنطقه چهار1396/09/271.66 MB5365دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه پردیس اهوازمنطقه چهار1396/09/271.09 MB5387دانلود
دستورالعمل طراحی، ساماندهی و اجرای نماهای شهری منطقه کوی نفت، شهرک حفاری و کوی آغاجری اهوازمنطقه سه1396/09/271.03 MB5290دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو کمتر از ۲ متر 1396/09/2771.33 KB5247دانلود
طرح تقاطع با پیاده رو بیشتر از ۲ متر 1396/09/2779.43 KB5233دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه دومنطقه دو1396/07/2213.92 MB6392دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هشتمنطقه هشت1396/07/228.58 MB6302دانلود
دستورالعمل ساماندهی، طراحی و اجرای نماهای شهری املاک واقع در محدوده خیابان ۲۰ شرقی کیانپارسمنطقه دو1396/07/19565.33 KB6231دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه هفتمنطقه هفت1396/07/1910.39 MB6124دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه یکمنطقه یک1396/07/1916.72 MB6262دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نمای ساختمانها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/07/19226.79 KB6166دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه ششمنطقه شش1396/05/215.69 MB6069دانلود
الگوهای مناسب سازی و همسان سازی پیاده روها در محدوده کیانشهرمنطقه دو1396/05/011.83 MB6186دانلود
نقشه طرح سایبان و کفسازی پیاده رو منطقه پنجمنطقه پنج1396/04/196.81 MB6090دانلود
ضوابط راهبردی طراحی نما در پلاکهای واقع در کوی مهرشهرمنطقه دو1396/03/223.73 MB6151دانلود
جدول اجرایی معابر پیاده رو شهر اهواز 1396/03/22387.85 KB6413دانلود