درخواست ملاقات حضوری با معاون
قابل توجه شهروندان محترم اهوازی :

روزهای دوشنبه هر هفته ملاقات حضوری با معاون ساعت 8.30 پذیرفته می شود.

شماره تماس : 3773025-0611

شماره فکس : 3773026-0611

آدرس : اهواز - کمپلوی جنوبی ، خیابان انقلاب ، جنب سازمان پزشکی قانونی ، ساختمان شماره 3 شهرداری ، معاونت شهرسازی و معماری