جدول پروژه های مطالعاتی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز ( اردبیهشت 1402)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام پروژه

تاریخ شروع

مدت انجام

مبلغ قرارداد  (میلیون ریال)

درصد پیشرفت

 

مجری

وضعیت پروژه

نشانی پروژه

مطالعات و طراحی بهسازی طرح جامع محورهای ورودی و خروجی شهر اهواز (مرحله دوم)

1401

8 ماه

160،000

15%

سازمان بهسازی نوسازی

در حال انجام

5 ورودی  شهر اهواز

مطالعات طرح باززنده  سازی(احیای) سواحل رودخانه کارون

 

1401

2ماه

9،000

20%

شرکت بارمان طرح آراد

در حال انجام

جاده ساحلی در2مقطع در شرق و2مقطع درغرب کارون به طول105 کیلومترطول در مقاطع کار نشده

مطالعات مناسب سازی ساختمان های اداری شهرداری

1399

5 ماه

4،022

85%

شرکت مهندسین مشاور پایانمادمعماری زیبا

در حال انجام

سطح شهر  اهواز

مطالعات و طراحی پارک دوستدار سالمند و معلول

1399

5 ماه

850

90%

سازمان پارکهاو فضای سبز

در حال انجام

پارک لاله در محدوده منطقه 7

پروژه مکان یابی، تعیین پهنه ها، محورها ومطالعات مناسب و تدوین ضوابط طراحی شهری جهت احداث ساختمانهای بلند مرتبه در شهر اهواز

1401

6 ماه

10،000

25%

دانشگاه شهید چمران

در حال انجام

سطح شهر  اهواز

باز طراحی سیستم حمل  و نقل هسته مرکزی شهر اهوازCBD  با رویکرد پیاده محور

1398

8ماه

4،288

100%

دانشگاه شهید چمران

تکمیل

مرکز شهر اهواز

تدوین و ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی شهری در حاشیه رودخانه کارون با لحاظ نمودن مطالعات ترافیکی، ایمن سازی و محافظت رودخانه کارون در برابر سیل در محدوده و حریم شهر

1398

8ماه

8،771

100%

دانشگاه شهید چمران

تکمیل

سطح شهر  اهواز

همسان سازی و تدوین ضوابط تکمیلی طراحی شهری جهت سازگاری وضع موجود و ضوابط ملاک عمل

1401

8ماه

8،000

-

 

-

اخذ مشاور

سطح شهر  اهواز

مطالعات و طراحی 100 کیلومتر پیاده روسازی

 

 

 

80%

سازمان بهسازی نوسازی

در حال انجام

سطح شهر  اهواز

مطالعات شناسایی و تعیین محلات هدف بازآفرینی و تهیه سند راهبردی بازآفرینی شهر اهواز

1401

شش ماه

9،486

40%

شهراندیش آمایش

در حال انجام

محدوده شهر اهواز