مدیر کل شهرسازی

نام: علیرضا
نام خانوادگی : امین راد

سوابق تحصیلی :

 • لیسانس مهندسی عمران-عمران
 • فوق لیسانس مهندسی عمران- مدیریت ساخت
 • دکترای تخصصی عمران-مدیریت ساخت

سوابق اجرایی :

 • مدیر پروژه های عمرانی بنیاد مسکن
 • شهردار هویزه
 • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه دو اهواز
 •  معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه دو اهواز
 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه هفت اهواز
 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه اهواز
 • قائم‌مقام کمیته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
 • عضو کارگروه کنترل ضوابط شهرسازی و بررسی نقشه

 

 

 
علیرضا امین راد