معرفی معاون شهرسازی و معماری

نام: هدایت الله
نام خانوادگی: زارع زاده

_شروع بکار در استانداری خوزستان ۱۳۸۱

_ لیسانس مهندسی عمران
_کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی/ مدیریت استراتژیک 

_ عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان 

_مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خوزستان
_مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان
_سرپرست اداره کل دفتر فنی استانداری
_معاون شهرسازی،معماری و برنامه ریزی شهری اداره کل دفتر فنی استانداری 
_معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان اهواز
_مسئول دفتر فنی فرانداری شهرستان اهواز
_کارشناس مسئول اداره کل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان
_کارشناس- ناظر عالیه اداره کل حوادث غیرمترقبه و مناطق محروم استانداری خوزستان
****
_ دبیر ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر اهواز
_دبیر کمیته تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در فرمانداری شهرستان
*****
_عضو هیات مدیره سازمان فن آوری اطلاعات و آمار شهرداری اهواز
_عضو هیات مدیره سازمان تاکسیرانی شهرداری اهواز
_عضو هیات مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان
_عضو هیات مدیره سازمان عمران ساحل کارون 
****
_عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز(نماینده وزارت کشور -  نماینده جانشین شورای اسلامی شهر اهواز )
_عضو کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز
_عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری خوزستان(با حکم وزیر کشور)
_عضو کارگروه ماده ۸ شرسازی و معماری منطقه آزاد اروند (نماینده وزارت کشور با حکم وزیر کشور)
_عضوکارگروه تخصصی بازنگری طرح جامع شهر اهواز (باحکم قائم مقام وزیر مسکن و شهرسازی)
_عضو کمیته تخصصی سیما و منظر شهری استان(اداره کل راه و شهرسازی)
****
_مدرس دوره های ضمن خدمت شهرداری اهواز در حوزه مدیریت شهری
_مدرس دوره های آموزشی بدو خدمت شوراهای اسلامی شهرهای استان ( در حوزه ی قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی)
_  عنوان پژوهشگر برتر شهرداری اهواز در حوزه مطالعات مدیریت شهری

 

 

 

 

 

 
هدایت الله زارع زاده